About the management

Management of Nefteprombank

Acting President, Deputy PresidentAndrey I. Murukin

Deputy PresidentStepan P. Zhuravlev

Deputy PresidentAndrey A. Linovitsky

Senior Vice-PresidentSergey Y. Lobanov

Vice-PresidentAlexander V. Kanaev

Vice-PresidentOlga V. Manaenkova

Vice-PresidentMikhail V. Pomelov

Chief AccountantIrina V. Stenina

First Deputy Chief AccountantOlga V. Leonova

Collegial executive body of Nefteprombank is the Board

Interim Chairman of the BoardAndrey I. Murukin

Members of the Board Stepan P. Zhuravlev
Andrey A. Linovitsky

Supervisory Board of Nefteprombank

Chairman of the Supervisory BoardLeonid K. Safronov

Deputy Chairman of the Supervisory BoardAzret Y. Bekkiev

Members of the Supervisory BoardBoris S. Aleshin
Alexey B. Boykov
Stanislav B. Puginsky